ხელმისაწვდომი კურსები

  მონაწილეობითი ბიუჯეტირება (XXII ნაკადი)

  მონაწილეობითი ბიუჯეტირება (XXII ნაკადი)

  მონაწილეობითი ბიუჯეტირების სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელებს მიეწ...
  კურსი

  სახელმწიფო შესყიდვები (XXII ნაკადი)

  სახელმწიფო შესყიდვები (XXII ნაკადი)

  მსმენელები მოისმენენ და პრაქტიკული სავარჯიშოებით გაიღრმავებენ ცოდნა...
  კურსი

  ჟურნალისტიკა სოციალური ცვლილებებისთვის (ნაკადი XXIII)

  ჟურნალისტიკა სოციალური ცვლილებებისთვის (ნაკადი XXIII)

  კურსის მიზანია ახალგაზრდებმა განივითარონ ინფორმაციის მოძიების და გ...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - სოციალური საწარმოებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ფინანსური აღრიცხვა, ანგარიშგება და საგადასახადო საკითხები

  ლექციები - სოციალური საწარმოებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ფინანსური აღრიცხვა, ანგარიშგება და საგადასახადო საკითხები

  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები სოციალური საწარმოებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების იურიდიული მართვა

  ლექციები სოციალური საწარმოებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების იურიდიული მართვა

  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - მონაწილეობითი ბიუეტირება

  ლექციები - მონაწილეობითი ბიუეტირება

  მონაწილეობითი ბიუჯეტირების სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელებს მიეწ...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - ჟურნალისტიკა სოციალური ცვლილებებისთვის

  ლექციები - ჟურნალისტიკა სოციალური ცვლილებებისთვის

  კურსის მიზანია ახალგაზრდებმა განივითარონ ინფორმაციის მოძიების და გ...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - სახელმწიფო შესყიდვები

  ლექციები - სახელმწიფო შესყიდვები

  მსმენელები მოისმენენ და პრაქტიკული სავარჯიშოებით გაიღრმავებენ ცოდნა...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია

  ლექციები - საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია

  კურსის მიზანია მსმენელებმა გაიგონ საზოგადოებასთან ურთიერთობის ძირით...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - სახელმწიფო ინსტიტუტების საქმიანობის მონიტორინგი

  ლექციები - სახელმწიფო ინსტიტუტების საქმიანობის მონიტორინგი

  კურსი, მოიცავს, როგორც თეორიულ ინფორმაციას, ასევე პრაქტიკულ მასალას...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - თვითმმართველობის ზოგადი საფუძვლები

  ლექციები - თვითმმართველობის ზოგადი საფუძვლები

  თვითმმართველობის ზოგადი საფუძვლები წარმოადგენს ონლაინ სასწავლო პროგ...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - საჯარო პოლიტიკის ანალიზი

  ლექციები - საჯარო პოლიტიკის ანალიზი

  საჯარო პოლიტიკის ანალიზის კურსი წარმოადგენს პრაქტიკულად ორიენტირებუ...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - მუნიციპალურ საჯარო ფინანსები

  ლექციები - მუნიციპალურ საჯარო ფინანსები

  მუნიციპალური საჯარო ფინანსები წარმოადგენს ონლაინ სასწავლო პროგრამას...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - კვლევის მეთოდები

  ლექციები - კვლევის მეთოდები

  კურსი გათვალისწინებულია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მსმე...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - საჯარო ფინანსები

  ლექციები - საჯარო ფინანსები

  წარმოდგენილი სალექციო კურსი მიზნად ისახავს, მსმენელებმა შეიძინონ სა...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები – ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი აქტები

  ლექციები – ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი აქტები

  ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი აქტები წარმოადგენს ო...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - ეკონომიკის საფუძვლები

  ლექციები - ეკონომიკის საფუძვლები

  ეკონომიკის საფუძვლები: კურსის მიზანია სტუდენტები გაეცნონ ეკონომიკის...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - ადვოკატირება და ლობირება

  ლექციები - ადვოკატირება და ლობირება

  ადვოკატირებისა და ლობირების კურსის მიზანია მსმენელებმა თეორიული და...
  კურსი

  სოციალური საწარმოებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების იურიდიული მართვა (ნაკდაი XXI)

  სოციალური საწარმოებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების იურიდიული მართვა (ნაკდაი XXI)

  კურსის მიზანია  სოციალური საწარმოები, საზოგადოებრივი ორგანიზ...
  კურსი

  სოციალური კვლევის მეთოდები (ნაკადი XX)

  სოციალური კვლევის მეთოდები (ნაკადი XX)

  კურსი გათვალისწინებულია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მსმე...
  კურსი

  საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია (XX ნაკადი)

  საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია (XX ნაკადი)

  კურსის მიზანია მსმენელებმა გაიგონ საზოგადოებასთან ურთიერთობის ძირით...
  კურსი

  სოციალური საწარმოებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ფინანსური აღრიცხვა, ანგარიშგება და საგადასახადო საკითხები (ნაკადი XXI)

  სოციალური საწარმოებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ფინანსური აღრიცხვა, ანგარიშგება და საგადასახადო საკითხები (ნაკადი XXI)

  კურსის მიზანია  სოციალური საწარმოებისა და საზოგადოებრივი ორგან...
  კურსი

  ახალი სოციალური საწარმოებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების იურიდიული მართვა

  ახალი სოციალური საწარმოებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების იურიდიული მართვა

  კურსის მიზანია  სოციალური საწარმოები, საზოგადოებრივი ორგანიზ...
  კურსი

  ჟურნალისტიკა სოციალური ცვლილებებისთვის (ნაკადი XIX)

  ჟურნალისტიკა სოციალური ცვლილებებისთვის (ნაკადი XIX)

  კურსის მიზანია ახალგაზრდებმა განივითარონ ინფორმაციის მოძიების და გ...
  კურსი

  მუნიციპალური საჯარო ფინანსები (XVIII ნაკადი)

  მუნიციპალური საჯარო ფინანსები (XVIII ნაკადი)

  მუნიციპალური საჯარო ფინანსები წარმოადგენს ონლაინ სასწავლო პროგრამას...
  კურსი

  სახელმწიფო შესყიდვები (XVIII ნაკადი)

  სახელმწიფო შესყიდვები (XVIII ნაკადი)

  მსმენელები მოისმენენ და პრაქტიკული სავარჯიშოებით გაიღრმავებენ ცოდნა...
  კურსი

  მონაწილეობითი ბიუჯეტირება (XVIII ნაკადი)

  მონაწილეობითი ბიუჯეტირება (XVIII ნაკადი)

  მონაწილეობითი ბიუჯეტირების სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელებს მიეწ...
  კურსი

  ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი აქტები (ნაკადი XVIII))

  ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი აქტები (ნაკადი XVIII))

  ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი აქტები წარმოადგენს ონლაი...
  კურსი

  მონაწილეობითი ბიუჯეტირება (ნაკადი XV)

  მონაწილეობითი ბიუჯეტირება (ნაკადი XV)

  მონაწილეობითი ბიუჯეტირების სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელებს მიეწ...
  კურსი

  სახელმწიფო შესყიდვები (ნაკადი XVII)

  სახელმწიფო შესყიდვები (ნაკადი XVII)

  მსმენელები მოისმენენ და პრაქტიკული სავარჯიშოებით გაიღრმავებენ ცოდნა...
  კურსი

  მუნიციპალური საჯარო ფინანსები (XI ნაკადი)

  მუნიციპალური საჯარო ფინანსები (XI ნაკადი)

  მუნიციპალური საჯარო ფინანსები წარმოადგენს ონლაინ სასწავლო პროგრამას...
  კურსი

  საიტის სიახლეები