ხელმისაწვდომი კურსები

  სტუმრის დაშვება

  ლექციები სამოქალაქო აქტივიზმში

  ლექციები სამოქალაქო აქტივიზმში

  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - საზოგადოებრივი მონაწილეობა ადგილობრივი განვითარებისთვის

  ლექციები - საზოგადოებრივი მონაწილეობა ადგილობრივი განვითარებისთვის

  დემოკრატიული პროცესების განვითარებისთვის და კარგი მმართველობის ხელშ...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - სოციალური საწარმოებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ფინანსური აღრიცხვა, ანგარიშგება და საგადასახადო საკითხები

  ლექციები - სოციალური საწარმოებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ფინანსური აღრიცხვა, ანგარიშგება და საგადასახადო საკითხები

  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები სოციალური საწარმოებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების იურიდიული მართვა

  ლექციები სოციალური საწარმოებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების იურიდიული მართვა

  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - მონაწილეობითი ბიუეტირება

  ლექციები - მონაწილეობითი ბიუეტირება

  მონაწილეობითი ბიუჯეტირების სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელებს მიეწ...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - ჟურნალისტიკა სოციალური ცვლილებებისთვის

  ლექციები - ჟურნალისტიკა სოციალური ცვლილებებისთვის

  კურსის მიზანია ახალგაზრდებმა განივითარონ ინფორმაციის მოძიების და გ...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - სახელმწიფო შესყიდვები

  ლექციები - სახელმწიფო შესყიდვები

  მსმენელები მოისმენენ და პრაქტიკული სავარჯიშოებით გაიღრმავებენ ცოდნა...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია

  ლექციები - საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია

  კურსის მიზანია მსმენელებმა გაიგონ საზოგადოებასთან ურთიერთობის ძირით...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - სახელმწიფო ინსტიტუტების საქმიანობის მონიტორინგი

  ლექციები - სახელმწიფო ინსტიტუტების საქმიანობის მონიტორინგი

  კურსი, მოიცავს, როგორც თეორიულ ინფორმაციას, ასევე პრაქტიკულ მასალას...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - თვითმმართველობის ზოგადი საფუძვლები

  ლექციები - თვითმმართველობის ზოგადი საფუძვლები

  თვითმმართველობის ზოგადი საფუძვლები წარმოადგენს ონლაინ სასწავლო პროგ...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - საჯარო პოლიტიკის ანალიზი

  ლექციები - საჯარო პოლიტიკის ანალიზი

  საჯარო პოლიტიკის ანალიზის კურსი წარმოადგენს პრაქტიკულად ორიენტირებუ...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - მუნიციპალურ საჯარო ფინანსები

  ლექციები - მუნიციპალურ საჯარო ფინანსები

  მუნიციპალური საჯარო ფინანსები წარმოადგენს ონლაინ სასწავლო პროგრამას...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - კვლევის მეთოდები

  ლექციები - კვლევის მეთოდები

  კურსი გათვალისწინებულია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მსმე...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - საჯარო ფინანსები

  ლექციები - საჯარო ფინანსები

  წარმოდგენილი სალექციო კურსი მიზნად ისახავს, მსმენელებმა შეიძინონ სა...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები – ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი აქტები

  ლექციები – ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი აქტები

  ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი აქტები წარმოადგენს ო...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - ეკონომიკის საფუძვლები

  ლექციები - ეკონომიკის საფუძვლები

  ეკონომიკის საფუძვლები: კურსის მიზანია სტუდენტები გაეცნონ ეკონომიკის...
  კურსი
  სტუმრის დაშვება

  ლექციები - ადვოკატირება და ლობირება

  ლექციები - ადვოკატირება და ლობირება

  ადვოკატირებისა და ლობირების კურსის მიზანია მსმენელებმა თეორიული და...
  კურსი

  საზოგადოებრივი მონაწილეობა ადგილობრივი განვითარებისთვის (ნაკადი 28)

  საზოგადოებრივი მონაწილეობა ადგილობრივი განვითარებისთვის (ნაკადი 28)

  დემოკრატიული პროცესების განვითარებისთვის და კარგი მმართველობის ხელშ...
  კურსი

  ჟურნალისტიკა სოციალური ცვლილებებისთვის (ნაკადი XXVII)

  ჟურნალისტიკა სოციალური ცვლილებებისთვის (ნაკადი XXVII)

  კურსის მიზანია ახალგაზრდებმა განივითარონ ინფორმაციის მოძიების და გ...
  კურსი

  საიტის სიახლეები